என் மேல் விழுந்த மழைத்துளி

என் மேல் விழுந்த மழைத்துளி