நேச விதையில் சூரியனாய்!!

நேச விதையில் சூரியனாய்!!

man and woman under umbrella

 

 

ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்

நான் மீண்டும் உங்களை எல்லாம் சந்திக்க வந்துட்டேன்…  எனது அடுத்தக் கதையின் தலைப்பு

“நேச விதையில் சூரியனாய்!”  

அடுத்த வியாழன் உங்களை முதல் பதிவுடன் சந்திக்கிறேன் பிரெண்ட்ஸ்….